Diensten

Voordelen

Waarom uitzenden & detacheren werkt:

Uitzenden & Detacheren

Het kan voorkomen dat u voor een bepaalde periode wilt beschikken over extra personeel. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u een piek in het werk wilt opvangen of te maken heeft met veel ziekte of verlof van werknemers. Misschien heeft u gedurende een bepaalde periode wel iemand nodig met heel specialistische kennis. In al die situaties kan PowerJobs voor u op zoek gaan naar geschikt personeel.

Gekwalificeerde en kundige mensen die snel aan de slag kunnen gaan, nadat wij de juiste match voor u hebben gemaakt. De administratieve afhandeling, inclusief verloning, blijft in handen van PowerJobs. U blijft zich richten op uw eigen bedrijfsvoering en wij zorgen dat u snel over de gevraagde power kunt beschikken. Samen zorgen we zo voor een flexibele, personele schil om uw bedrijf.

De diverse mogelijkheden rondom uitzenden en detacheren en de verschillen daartussen, bespreken we graag met u. En dat wij na plaatsing ook voor de juiste begeleiding zorgen, spreekt voor zich!

Werving & Selectie

U werkt met hart en ziel voor uw bedrijf en verwacht dat ook van uw personeel. Het vinden van de juiste mensen is daarbij een vak apart. PowerJobs wil al zijn passie en kennis inzetten om u hierbij te ondersteunen, op zoek naar die juiste kandidaat. Iedere werving- en selectieprocedure start met een goede taakomschrijving. Daaruit valt af te lezen aan welke competenties het nieuwe personeelslid moet voldoen. Maar minstens zo belangrijk zijn de persoonlijkheidskenmerken die passen bij uw bedrijfscultuur. Met al deze ingrediënten houdt PowerJobs terdege rekening. Kennis van de bedrijfstak mag u van ons verwachten, de juiste feel moet er ook bij ons zijn.

Na een zorgvuldige werving- & selectieprocedure brengen wij u in contact met een aantal geschikte kandidaten. Daarbij putten wij uit ons brede netwerk. U neemt uiteindelijk zelf het besluit wie u een contract wilt aanbieden. In alle fasen van het proces staan wij u met plezier terzijde.

Voordelen

Waarom werving & selectie werkt:

  • No cure, no pay
  • Enorme tijdwinst door uitbesteding
  • Passende kandidaten bindt u gelijk aan uw bedrijf
  • Hulp bij HR vraagstukken

Voordelen

Waarom payrolling werkt:

Payrolling

U wilt flexibel kunnen beschikken over vakkundig personeel zonder alle arbeidsvoorwaardelijke rompslomp? Dan kan payrolling, één van de diensten van PowerJobs, u uitkomst bieden. U gaat zelf op zoek naar een nieuwe collega, passend bij uw bedrijf. Daarna kunt u ervoor kiezen de nieuwe medewerker op de payrol van PowerJobs te laten staan. Daarmee zijn wij de juridisch werkgever.

U beschikt wel meteen over een eigen, gedreven collega, maar wij dragen als werkgever de risico’s. Ook nemen wij u alle administratieve lasten uit handen. Zelf houdt u helder zicht op de personele lasten, waarmee verrassingen worden voorkomen. Vanuit onze betrokkenheid  blijven wij over de schouder meekijken. Een wel zo gerust gevoel. U bepaalt zelf voor welke periode u de nieuwe collega bij ons op de payrol laat staan. Daarover blijven we graag met u in gesprek. Belangrijk is dat de nieuwe collega snel en enthousiast aan de slag kan!

Outplacement

Een enkele keer kan het voorkomen dat er een personeelslid ontslagen wordt of met ontslag bedreigd wordt. Voor werknemer en werkgever een scenario waar liever niet aan gedacht wordt. Maar toch, de situatie kan zich zo maar voordoen. PowerJobs staat u op dat moment graag met kundig advies terzijde. Wij zullen er alles aan doen om uw werknemer naar een passende, andere betrekking te leiden. Daartoe zetten we graag ons brede netwerk in.

Daarom is het voor ons van belang de betreffende medewerker goed te leren kennen. Welke talenten heeft hij of zij in huis en welke competenties zijn aanwezig? Waar zou eventueel aanvullende scholing uitkomst kunnen bieden? Tijdens een zorgvuldige procedure brengen we dit alles in kaart.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een werknemer een verrassende move maakt. Zo kan het mes aan twee kanten snijden. U levert als goed werkgever maximale inspanning en voor de werknemer doet zich hopelijk een nieuwe kans voor. PowerJobs zal daarbij alles op alles zetten!

Voordelen

Waarom outplacement werkt:

  • Snelle herplaatsing werknemers
  • Kostenbesparend
  • Hulp bij HR vraagstukken
  • Meewerkend en -denkend
<a href="/contact/" class="powerbutton">Contact</a>

Nieuws

Het laatste nieuws in de uitzendbranche:

Zoeken

Zoek naar úw PowerJob: