Veilig werken langs de weg (code 95 U37)

Hoe ziet de training eruit:

Werken op, aan of langs de weg brengt veel risico’s met zich mee, ongeacht of dit binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.

Een belangrijk aspect is het samenspel tussen de weggebruikers en de werknemers die werkzaamheden uitvoeren. De wegwerker zal de juiste maatregelen moeten treffen om te zorgen dat zijn veiligheid niet in gevaar komt.

 

De cursist…

  • kent relevante wet- en regelgeving (Arbo)
  • weet welke veiligheids-maatregelen er bij incidenten genomen moeten worden
  • kent persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding en weet wanneer hij welk beschermings-middel moet gebruiken
  • weet hoe om te gaan met weggebruikers
  • kan een veilige werkruimte afzetten
  • kan veilig werken langs de weg
  • kan veilig verkeersmaatregelen opbouwen aan de hand van Praktijkrichtlijn CROW 96B

Wanneer

Datum: 14 januari 2023
Aanvang: 08:00
Eindtijd: 16:00

Prijs

Op aanvraag

Locatie

Parlevinkerweg 5, 5928 NV Venlo