Fysieke belasting (code 95 U20)

Hoe ziet de training eruit:  Deze training is bestemd voor medewerkers, die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met werkzaamheden waarbij hij of zij moet tillen, dragen, trekken en duwen. Het op de juiste wijze gebruiken van beschikbare hulpmiddelen...

Actualisering Vakbekwaamheid chauffeur (code 95 U45)

Hoe ziet de training eruit: Tijdens de training richten we ons op verkeerskennis en de (gewijzigde) regelgeving, belangrijkste items van de digitale tachograaf; gelet op de rij- en arbeidstijdenwet, fysieke belasting, schadeformulier (en het invullen daarvan). Bij al...

EHBO Onderweg / BHV Bedrijfshulpverlening (code 95 U21)

Hoe ziet de training eruit: Deze opleiding is bestemd voor medewerkers binnen het bedrijf en chauffeurs die onderweg bij een calamiteit de tijd tussen ongeval en komst professionele hulp dienen te overbruggen. De medewerkers worden getraind om in geval van...

Techniek en Veiligheid (code 95 U39)

Hoe ziet de training eruit: De opleiding techniek en veiligheid heeft als doel om kennis te krijgen van de technische werking van de veiligheidsvoorzieningen van het voertuig, teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te...

Basisveiligheid VCA (code 95 U05)

Hoe ziet de training eruit: De inhoud van de training: Thema A: • Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden (veiligheid en gezondheid, VenG wetgeving, preventie, arbeidstijdenwet, milieuwetgeving, veilig werken en gedrag, gevaren en risico’s) Thema B: •...

Leefstijl (code 95 U19)

  Hoe ziet de training eruit: Het doel is de chauffeur na te laten denken over eventuele gezondheidsrisico’s van de eigen leefstijl. Tijdens deze training zullen we proberen de bewustwording te vergroten over bepaalde risico’s en adviezen geven hoe men de...